Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập hợp các giá trị của tham số m để bất phương trình 1 2 x + ( 2 − m ) . 6 x + 3 x > 0 nghiệm đúng với mọi x ∈ ( 0 ; ∞ )

Tìm tập hợp các giá trị của tham số m để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi 

  1. (4;+)

  2. (-;4)

  3. (0;4]

  4. (-; 4]

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.(- ∞ ; 4] Chia cả hai vế của bất phương trình cho 3 x , ta được bất phương trình:

ĐÁP ÁN D. (-; 4]

Chia cả hai vế của bất phương trình cho 3x, ta được bất phương trình: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) = x 3 + (m 2 + 1)x + m 2 - 2với mlà tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của mđể hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;2]bằng 7

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG