Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập giá trị Tcủa hàm số f ( x ) = x 2 + x 2 ​ với x ∈ [ 3 ; 5 ]

Tìm tập giá trị T của hàm số  với 

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x)xác định trên R và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là sai?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG