Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau : y = 1 + 2 + sin 2 x ​

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau : 

  1.   

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : A

Đáp án là : A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai cấp số cộng (u n ):4,7,10,13,16,... và (v k ): 1,6,11,16,21,.... Hỏitrong 100 số hạng đầu của mỗicấp số cộng có bao nhiêu số hạng chung

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG