Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 8 học sinh nữ có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh bất kỳ?

Từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 8 học sinh nữ có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh bất kỳ?

  1. 13

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B.

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG