Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một khối đất sét hình trụ tròn có chiều cao , đường tròn đáy có bán kính . Bạn An muốn chế tạo khối đất đó thành nhiều khối cầu và chúng có cùng bán kính . Hỏi bạn An có thể làm ra được tối đa bao nhiêu khối cầu?

Từ một khối đất sét hình trụ tròn có chiều cao , đường tròn đáy có bán kính . Bạn An muốn chế tạo khối đất đó thành nhiều khối cầu và chúng có cùng bán kính . Hỏi bạn An có thể làm ra được tối đa bao nhiêu khối cầu?

  1.  khối.

  2.  khối.

  3.  khối.

  4.  khối.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là thể tích khối đất sét hình trụ tròn. Suy ra: . Gọi là thể tích một khối cầu. Suy ra: . Lập tỉ số là số quả cầu. Do điều kiện Do số quả cầu là số tự nhiên nên số quả nhiều nhất là khối cầu.

Gọi  là thể tích khối đất sét hình trụ tròn. Suy ra: .

Gọi  là thể tích một khối cầu. Suy ra:

.

Lập tỉ số  là số quả cầu.

Do điều kiện

Do số quả cầu là số tự nhiên nên số quả nhiều nhất là  khối cầu.

1

Câu hỏi tương tự

Một hình trụ có bán kính đáy là khoảng cách giữa hai đáy là Một thiết diện song song với trục là một hình vuông. Tính khoảng cách từ trục đến mặt phẳng cắt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG