Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số màu xanh và các thẻ đánh số 7,8,9,10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ. - Mô tả không gian mẫu - Kí hiệu A, B, C là các biến cố sau: A:"Lấy được thẻ màu đỏ" B:"Lấy được thẻ màu trắng" C"Lấy được thẻ ghi số chẵn" Hãy biểu diễn các biến cố A, B, C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu

Từ một hộp chứa 10 cái thẻ, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3, 4, 5 màu đỏ, thẻ đánh số màu xanh và các thẻ đánh số 7,8,9,10 màu trắng. Lấy ngẫu nhiên một thẻ.

- Mô tả không gian mẫu

- Kí hiệu A, B, C là các biến cố sau:

A:"Lấy được thẻ màu đỏ"

B:"Lấy được thẻ màu trắng"

C"Lấy được thẻ ghi số chẵn"

Hãy biểu diễn các biến cố A, B, C bởi các tập hợp con tương ứng của không gian mẫu

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

 

1

Câu hỏi tương tự

Một lô hàng gồm sản phẩm tốt và sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra có ít nhất một sản phẩm tốt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG