Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm tọa độ điểm M là điểm biểu diễn số phức biết thỏa mãn phương trình A. M(-1;4) B.M(1;4) C.M(1;-4) D.M(-1;-4)

Tìm tọa độ điểm M là điểm biểu diễn số phức z biết z thỏa mãn phương trình open parentheses 1 plus i close parentheses z with bar on top space equals 3 space minus space 5 i

A. M(-1;4)

B. M(1;4)

C. M(1;-4)

D. M(-1;-4)

 

  1. M(-1;4)

  2. M(1;4)

  3. M(1;-4)

  4. M(-1;-4)

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có

Ta có 

z with bar on top space equals fraction numerator 3 space minus space 5 i over denominator 1 space plus space i end fraction space equals space minus 1 space minus space 4 i

equals greater than space z space equals space minus 1 space plus space 4 i space equals greater than space M left parenthesis negative 1 semicolon 4 right parenthesis

2

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện ∣ z − ( 3 − 4 i ) ∣ = 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG