Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm sao cho .

Tìm n element of straight natural numbers to the power of asterisk times sao cho

C subscript n superscript 1 plus 3 C subscript n superscript 2 plus 7 C subscript n superscript 3 plus... plus open parentheses 2 to the power of n minus 1 close parentheses C subscript n superscript n equals 3 to the power of 2 n end exponent minus 2 to the power of n minus 6480.

  1. n = 4

  2. n = 5

  3. n = 6

  4. n = 7 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.n = 4

ĐÁP ÁN A. n = 4 

1

Câu hỏi tương tự

Tổng số có giá trị bằng: A. 0 nếu n chẵn B. 0 nếu n lẻ C. 0 nếu n hữu hạn D. 0 trong mọi trường hợp

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG