Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số x thoả mãn: x: ( 5 2 ​ − 1 5 2 ​ ) =1

Tìm số x  thoả mãn: x:= 1

  1. x=1

  2. x=-1

  3. x=5/2

  4. x=-5/2

R. Roboteacher166

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x: ( 5 2 ​ − 1 5 2 ​ ) =1⇒x= 5 2 ​ − 1 5 2 ​ = 5 2 ​ − 5 7 ​ = 5 2 − 7 ​ = 5 − 5 ​ = − 1

x:= 1⇒x=

1

Câu hỏi tương tự

Không sử dụng máy tính, hãy tính giá trị của biểu thức sau: 3 2013 .243 3 2018 .7 + 3 2019 . 2 2 ​ .3

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG