Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số .

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y equals 2018 space plus fraction numerator square root of x squared minus 2 x end root over denominator x minus 2 end fraction.

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng (P) cho vòng tròn tâm O, bán kính R và một điểm A cố định cách o một khoảng d >R; SO là đoạn thẳng vuông góc với (P) và SO = x > 0. B là một điểm thay đổi trên đường tròn tâm O. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG