Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số y = x − 1 3 x − 4 ​ .

Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số  .

  1. 1

  2. 0

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: D = R \ { 1 }

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Số đường tiệm cận của đồ thị hàmsố y = x 2 − 3 x + 2 x − 2 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG