Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số tự nhiên

Tìm số tự nhiên top enclose a b space end enclose space s a o space c h o space top enclose a b space end enclose space minus top enclose b a end enclose space equals 63 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI Sử dụng: LỜI GIẢI CHI TIẾT Vậy ta cóa–b=7a–b=7, a và b khác 0. Vậy tìm được 2 số là :92,8192,81.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI 

 Sử dụng:top enclose a b space end enclose space equals space space 10 a space plus b 

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

top enclose a b space end enclose space minus top enclose b a end enclose space equals space 10 a space plus b space minus space 10 b space minus space a space equals space 9 space left parenthesis a minus b space right parenthesis space equals space 63 space

Vậy ta có a–b=7a–b=7, a và b khác 0.

Vậy tìm được 2 số là : 92,8192,81.


 

1

Câu hỏi tương tự

Tính:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG