Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số phức liên hợp của z biết: z = π − 2 π i

Tìm số phức liên hợp của z biết:

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo định nghĩa ta có: z = a + bi ⇒ z = a − bi . Vậy ta tìm được số phức liên hợp của z là: z = π + 2 π i Chọn B.

Theo định nghĩa ta có: . Vậy ta tìm được số phức liên hợp của z là:

Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Xác định phần thực và phần ảo của số phức: z = 2i - 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG