Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số phức biết số phức z thỏa:

Tìm số phức top enclose z biết số phức z thỏa: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open vertical bar fraction numerator z minus 1 over denominator z minus i end fraction close vertical bar equals 1 end cell row cell open vertical bar fraction numerator z minus 3 i over denominator z plus i end fraction close vertical bar equals 1 end cell end table close

  1. top enclose z equals 1 plus i

  2. top enclose z equals 1 minus i

  3. top enclose z equals negative 1 minus i

  4. top enclose z equals negative 1 plus i

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt với . Ta có:

Đặt z equals a plus b i với a comma b element of straight real numbers. Ta có:

open vertical bar fraction numerator z minus 1 over denominator z minus i end fraction close vertical bar equals 1 left right double arrow open vertical bar z minus 1 close vertical bar equals open vertical bar z minus i close vertical bar left right double arrow left parenthesis a minus 1 right parenthesis squared plus b squared equals a squared plus left parenthesis b minus 1 right parenthesis left right double arrow a minus b equals 0

open vertical bar fraction numerator z minus 3 i over denominator z plus i end fraction close vertical bar equals 1 left right double arrow a squared plus left parenthesis b minus 3 right parenthesis squared equals a squared plus left parenthesis b plus 1 right parenthesis squared space left right double arrow b equals 1 rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals 1 end cell row cell b equals 1 end cell end table. V ậ y space top enclose z close equals 1 minus i

 

1

Câu hỏi tương tự

Môđun của số phức là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG