Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên x để tích hai phân số và là một số nguyên

Tìm số nguyên x để tích hai phân số fraction numerator 6 over denominator chi plus 1 end fraction và fraction numerator chi minus 1 over denominator 3 end fraction là một số nguyên 

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức C = 2 x − 1 2 x 2 − 5 x + 3 ​ tại x = ∣ ∣ ​ 2 3 ​ ∣ ∣ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG