Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nguyên x để tích hai phân số và là một số nguyên

Tìm số nguyên x để tích hai phân số fraction numerator 6 over denominator chi plus 1 end fraction và fraction numerator chi minus 1 over denominator 3 end fraction là một số nguyên 

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho xAy = 60 °. v ẽ tia ph â n gi á c Az c ủ a g ó c đó . T ừ m ộ t đ i ể m B tr ê n tia Ax v ẽ đườ ng th ẳ ng song song v ớ i Ay c ắ t Az t ạ i C . K ẻ BH⊥Ay t ạ i H, CM⊥Ay t ạ i M, BK⊥ AC t ạ i K . ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG