Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số nghiệm của phương trình .

Tìm số nghiệm của phương trình fraction numerator cos x over denominator x end fraction equals 1 fifth.

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 2

ĐÁP ÁN B. 2

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: 2+3cosx=2tan 2 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG