Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton open parentheses x minus 2 over x squared close parentheses to the power of 21 comma open parentheses x not equal to 0 comma n element of N to the power of asterisk times close parentheses

  1. 2 to the power of 7 C subscript 21 superscript 7

  2. 2 to the power of 8 C subscript 21 superscript 8

  3. negative 2 to the power of 8 C subscript 21 superscript 8

  4. negative 2 to the power of 7 C subscript 21 superscript 7

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. negative 2 to the power of 7 C subscript 21 superscript 7 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của x 4 trong khai triển nhị thức ( 2 x + 3 ) 10

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG