Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm số hạng chứa x 6 trong khai triển ( 2 x 2 − x 1 ​ ) 12 với x ≠ 0

Tìm số hạng chứa x6 trong khai triển với x ≠ 0

R. Roboteacher119

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 x 2 − x 1 ​ ) 12 = k = 0 ∑ 12 ​ C 12 k ​ . 2 12 − k . ( − 1 ) k . x 24 − 3 k số hạng chứa x 6 khi 24 - 3k = 6 suy ra k =6 Vậysố hạng chứa x 6 là C 12 6 ​ . 2 6 . x 6

số hạng chứa x6 khi 24 - 3k = 6 suy ra  k =6

Vậy số hạng chứa x6 là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong khai triển nhị thức . Số hạng thứ 4 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG