Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm để phương trình x 2 - 4x + 6 - 4sin = 0 có nghiệm kép.

Tìm a element of open square brackets 0 semicolon pi close square brackets để phương trình x2- 4x + 6 - 4sinalpha = 0 có nghiệm kép.

 

  1. a element of open curly brackets 0 semicolon pi close curly brackets

  2. a element of open curly brackets pi over 3 semicolon fraction numerator 2 pi over denominator 3 end fraction close curly brackets

  3. a element of open curly brackets pi over 2 semicolon fraction numerator 3 pi over denominator 2 end fraction close curly brackets

  4. a element of open curly brackets pi over 6 semicolon fraction numerator 5 pi over denominator 6 end fraction close curly brackets

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. a element of open curly brackets pi over 6 semicolon fraction numerator 5 pi over denominator 6 end fraction close curly brackets 

1

Câu hỏi tương tự

Số các số có năm chữ số khác nhau nhỏ hơn 46000 là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG