Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm phương trình mặt phẳng (R) đối xứng với mặt phẳng (Q) qua mặt phẳng (P) với (P): x+ y+z-3=0, (Q): x-y-z-4=0

Tìm phương trình mặt phẳng (R) đối xứng với mặt phẳng (Q) qua mặt phẳng (P) với (P): x+ y+z-3=0, (Q): x-y-z-4=0

  1. 7x+y +2z - 21= 0 

  2. 5x + 3y +3z - 16 =0

  3. 5x - 3y +3z - 1 =0

  4. 7x - y + 2z +1 =0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.5x + 3y +3z - 16 =0

ĐÁP ÁN B. 5x + 3y +3z - 16 =0 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mặt phẳng: 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 và ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng song song; trùng nhau; cắt nhau; vuông góc.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG