Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm để phương trình có nghiệm.

Tìm  để phương trình  có nghiệm.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định của phương trình . Đặt ta có . . Ta có bảng biến thiên Từ bảng biến thiên ta có . Ta có . Đặt Vì . Ta có phương trình . Đặt , Ta có bảng biến thiên của : Với . Phương trình có nghiệm phương trình có nghiệm trong đoạn . Vậy phương trình có nghiệm.

Điều kiện xác định của phương trình .

Đặt  ta có .

.

Ta có bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên ta có .

Ta có  .

Đặt

.

Ta có phương trình  

 .

Đặt ,

Ta có bảng biến thiên của :

Với .

Phương trình  có nghiệm  phương trình  có nghiệm  trong đoạn

 .

Vậy  phương trình  có nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức với ta được:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG