Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm phần thực và phần ảo của số phức z = ( 1 + i ) + ( 1 + i ) 2 + ... + ( 1 + i ) 10

Tìm phần thực và phần ảo của số phức 

  1. Phần thực của z là 31, phần ảo của z là 33

  2. Phần thực của z là 31, phần ảo của z là 33i

  3. Phần thực của z là 33, phần ảo của z là 31

  4. Phần thực của z là 33, phần ảo của z là 31i

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: z = u 1 ​ 1 − q 1 − q 10 ​ = ( 1 + i ) . 1 − ( 1 + i ) 1 − ( 1 + i ) 10 ​ = − i ( 1 + i ) ​ . ( 1 − [ ( 1 + i ) 2 ] 5 ) = ( − 1 + i ) . ( 1 − ( 2 i ) 5 ) = ( − 1 + i ) ( 1 − 2 5 . i 5 ) = ( − 1 + i ) ( 1 − 32 i ) = 31 + 33 i Chọn A.

Ta có: 

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng ( H ) giới hạn bởi các đường y = cos x 5 ​ ​ , y = 0 , x = 0 , x = 3 π ​ quay quanh trục Ox tạo thành là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG