Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau: 1. ( 3 ​ + i ) 49 ( 1 + i ) 50 ​ 2. ( cos 3 π ​ − i sin 3 π ​ ) i 5 ( 1 + 3 ​ ) 7 3. z 10 + z 10 1 ​ , n e ^ ˊ u z + z 1 ​ − 1

Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau:

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. z = ( 3 ​ + i ) 49 ( 1 + i ) 50 ​ = [ 2 ( cos 6 π ​ + i sin 6 π ​ ) ] 49 [ 2 ​ ( cos 4 π ​ + i sin 4 π ​ ) ] 50 ​ = 2 49 ( cos 6 49 π ​ + i sin 6 49 π ​ ) 2 25 ( cos 2 25 π ​ + i sin 2 25 π ​ ) ​ = 2 34 1 ​ ( cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ) Vậy Re ( z 1 ​ ) = 2 24 1 ​ cos 3 π ​ = 2 25 1 ​ . l m ( z 1 ​ ) = 2 24 1 ​ sin 3 π ​ = 2 25 3 ​ ​ 2. z 2 ​ = ( cos 3 π ​ i + sin 3 π ​ ) i 6 ( 1 + 3 ​ i ) 9 = − ( cos 6 π ​ + i sin 6 π ​ ) [ 2 cos 3 π ​ + 2 i sin 3 π ​ ] 9 = − 2 9 ( cos 6 π ​ + i sin 6 π ​ ) ( cos 3 9 π ​ + i sin 3 9 π ​ ) = 2 9 ( cos 6 π ​ + i sin 6 π ​ ) Vậy Re ( z 2 ​ ) = 2 9 cos 6 π ​ = 2 8 3 ​ ​ , l m ( z 2 ​ ) = 2 9 sin 6 π ​ = 2 8 1 ​ 3.Xét số phức z 3 ​ = z 10 + z 10 1 ​ , v ớ i z + z 1 ​ = 1 Từ z + z 1 ​ = 1 ⇒ z 2 − z + 1 = 0 ⇒ [ z = 2 1 + 3 ​ i ​ = cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ z = 2 1 − 3 ​ i ​ = cos ( − 3 π ​ ) + i sin ( − 3 π ​ ) ​ Với z = cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ⇒ z 3 ​ = ( cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ) 10 + ( cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ 1 ​ ) 10 = ( cos 3 π ​ + i sin 3 π ​ ) 10 + [ cos ( − 3 π ​ ) + i sin ( − 3 π ​ ) ] 10 = ( cos 3 10 π ​ + i sin 3 10 π ​ ) + ( cos 3 − 10 π ​ + i sin 3 − 10 π ​ ) = 2 cos 3 10 π ​ = − 1 Tương tự với z = cos 3 − π ​ + i sin 3 − π ​ ta cũng có z 3 ​ = − 1 Vậy Re ( z 3 ​ ) = − 1 , l m ( z 3 ​ ) = 0

 

Vậy Re 

Vậy Re

3.Xét số phức 

Từ 

  • Với 

  • Tương tự với  ta cũng có 

Vậy Re 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn các số phức z sao cho z + 2 z − 2 ​ có một argument bằng 3 π ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG