Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm phần ảo của số phức z = 2i(2-i)

Tìm phần ảo của số phức z = 2i(2-i)

  1. - 2

  2. 4i

  3. 4

  4. 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 4

ĐÁP ÁN C. 4

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9 . Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất có ít nhất một thẹ̉ ghi số chia hết cho 4 phải lớn hơn 6 5 ​ .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG