Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm phần nguyên của A với n  N:

Tìm phần nguyên của A với n N:
A equals square root of 4 n squared plus square root of 16 n squared plus 8 n plus 3 end root end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ABC vuông tại A, điểm I nằm trong tam giác, vẽ ID BC, IE CA, IF AB Biểu thức ID 2 + IE 2 + IF 2 nhỏ nhất khi A. I là tâm đường tròn nội tiếp B.I là tâm đường tròn ngọai tiếp C. I là tr...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG