Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm P, biết:

Tìm P, biết:

 fraction numerator a plus 1 over denominator a cubed minus 1 end fraction cross times P equals fraction numerator 2 a plus 2 over denominator a squared plus a plus 1 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau

Lời giải chi tiết: 

P equals fraction numerator 2 a plus 2 over denominator a squared plus a plus 1 end fraction divided by fraction numerator a plus 1 over denominator a cubed minus 1 end fraction equals fraction numerator 2 open parentheses a plus 1 close parentheses over denominator a squared plus a plus 1 end fraction cross times fraction numerator a cubed minus 1 over denominator a plus 1 end fraction equals 2 open parentheses a minus 1 close parentheses
 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG