Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm P, biết:

 Tìm P, biết:  

fraction numerator x minus y over denominator x cubed plus y cubed end fraction cross times P equals fraction numerator x squared minus 2 x y plus y squared over denominator x squared minus x y plus y squared end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự: Trong ngoặc rồi đến nhân chia trước, cộng trừ sau

Lời giải chi tiết: 


 

1

Câu hỏi tương tự

Cho x+y = 1 và xy = -1. Tính

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG