Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm P, biết:

Tìm P, biết:  fraction numerator a squared minus 2 a b over denominator a squared b end fraction cross times P equals fraction numerator a squared b minus 4 b cubed over denominator 3 a b squared end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Rút P theo a rồi rút gọn Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Rút P theo a rồi rút gọn

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG