Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nhiệt độ của một tấm nhôm phẳng, biết diện tích của nó đã làm tăng thêm 3200mm 2 do nung nóng. Cho biết diện tích của tấm nhôm ở 0 0 C là 1,5m 2 . Ghi chú: áp dụng công thức tìm được ở bài tập 7.13*.

Tìm nhiệt độ của một tấm nhôm phẳng,  biết diện tích của nó đã làm tăng thêm 3200mm2 do nung nóng. Cho biết diện tích của tấm nhôm ở 00C là 1,5m2.

Ghi chú: áp dụng công thức tìm được ở bài tập 7.13*.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Những chất lỏng nào có thể rót vào cốc đầy hơn mép cốc?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG