Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm sau I 8 ​ = ∫ ( 2 − 2 x ) 5 d x ​

Tìm nguyên hàm sau

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a c o ˊ I 8 ​ = ∫ ( 3 − 2 x ) 5 d x ​ = − 2 1 ​ ∫ ( 3 − 2 x ) 5 d ( 3 − 2 x ) = − 12 ( 3 − 2 x ) 6 ​ + C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật OABD.DEFG có O A = a ; OC = b ; C D = c . Gọi I là tâm hình hộp. Biểu thị vectơ B I theo ba vectơ FE , FG , F I

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG