Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số sau:

Tìm nguyên hàm của hàm số sau: f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator x plus 2 over denominator x squared plus 4 x minus 5 end fraction

  1. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 1 half ln open vertical bar x squared plus 4 x minus 5 close vertical bar plus C

  2. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals ln open vertical bar x squared plus 4 x minus 5 close vertical bar plus C

  3. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 2 ln open vertical bar x squared plus 4 x minus 5 close vertical bar plus C

  4. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals ln left parenthesis x squared plus 4 x minus 5 right parenthesis plus C

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số bậc ba y=f(x) có đồ thị là đường cong ở hình bên dưới. Gọi x 1 ​ , x 2 ​ lần lượt là hai điểm cực trị thỏa mãn x 2 ​ = x 1 ​ + 2 và Đường thẳng song song với trục Ox và qua điểm cực tiểu cắ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG