Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số sau:

Tìm nguyên hàm của hàm số sau: f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator x plus 2 over denominator x squared plus 4 x minus 5 end fraction

  1. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 1 half ln open vertical bar x squared plus 4 x minus 5 close vertical bar plus C

  2. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals ln open vertical bar x squared plus 4 x minus 5 close vertical bar plus C

  3. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals 2 ln open vertical bar x squared plus 4 x minus 5 close vertical bar plus C

  4. integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals ln left parenthesis x squared plus 4 x minus 5 right parenthesis plus C

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ x 2 + 3 x + 2 5 − 2 x ​ d x ta được:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG