Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số ? A. B. C. D.

Tìm nguyên hàm của hàm số y equals x. e to the power of x?
A. undefined
B. integral x. e to the power of x d x equals x. e to the power of x minus e to the power of x plus C
C. integral x. e to the power of x d x equals e to the power of x plus C
D. integral x. e to the power of x d x equals x. e to the power of x plus e to the power of x plus C 

  1. undefined  

  2.  integral x. e to the power of x d x equals x. e to the power of x minus e to the power of x plus C  

  3.  integral x. e to the power of x d x equals e to the power of x plus C  
     

  4. integral x. e to the power of x d x equals x. e to the power of x plus e to the power of x plus C  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Chọn B

Đặt open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell u equals x end cell row cell d v equals e to the power of x d x end cell end table close rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell d u equals d x end cell row cell v equals e to the power of x end cell end table close
rightwards double arrow integral x e to the power of x d x equals x e to the power of x minus integral e to the power of x d x equals x e to the power of x minus e to the power of x plus C
Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin 2 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG