Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 4 x − 3 4 ​

Tìm nguyên hàm của hàm số 

  1. integral fraction numerator 2 over denominator 4 x minus 3 end fraction straight d x equals 1 half ln invisible function application open vertical bar 2 x minus 3 over 2 close vertical bar plus C

  2. integral fraction numerator 2 over denominator 4 x minus 3 end fraction straight d x equals 2 ln invisible function application open vertical bar 2 x minus 3 over 2 close vertical bar plus C

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A ( 1 ; − 2 ; 0 ) ; B ( 3 ; 2 ; − 8 ) . Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG