Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nguyên hàm của hàm số

Tìm nguyên hàm của hàm số straight f left parenthesis straight x right parenthesis equals straight x to the power of square root of 5 end exponent

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản suy ra ∫ f ( x ) dx = 5 ​ + 1 1 ​ x 5 ​ + 1 + C Chọn C

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản suy ra 

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG