Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 3x+5y=3

Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 3x+5y=3

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 3 x + 5 y = 3 ⇔ ( 3 x + y ) + 2 y = 3 Đặt: t 1 ​ = x + y , ( t ∈ Z ) ⇔ 3 t 1 ​ + 2 y = 3 ⇔ 2 ( t 1 ​ + y ) + t 1 ​ = 3 Đ ặ t : t 2 ​ = t 1 ​ + y , ( t 2 ​ ∈ Z ) ⇔ 2 t 2 ​ + t 1 ​ = 3 ⇒ t 1 ​ = 3 − 2 t 2 ​ ⇒ y = t 2 ​ − t 1 ​ = 3 t 2 ​ − 3 và x = t 1 ​ − y = t 2 ​ − 2 ( 3 t 2 ​ − 3 ) = 6 − 5 t 2 ​ Suy ra họ nghiệm nguyên củaphương trình là { x = 6 − 5 t 2 ​ y = 3 t 2 ​ − 3 ​ t 2 ​ ∈ Z

Ta có:
Đặt:


Suy ra họ nghiệm nguyên của phương trình là

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , y , z ∈ Z + thỏa mãn phương trình: x + y + z = x yz . (1)

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG