Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm n sao cho f ( x ) = 1 + x 2 + x 4 + ... + x 2 n − 2 ⋮ g ( x ) = 1 + x + x 2 + .. + x n − 1

Tìm n sao cho

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ( x ) ⋮ g ( x ) ⇔ ( x 2 − 1 ) f ( x ) ⋮ ( x 2 − 1 ) g ( x ) ⇔ x 2 n − 1 ⋮ ( x n − 1 ) ( x + 1 ) ⇔ x n + 1 ⋮ x + 1 ⇔ ( − 1 ) n + 1 = 0 ⇔ n ∫ 2

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng a, b chéo nhau; góc giữa chúng là; đường vuông góc chung là AB (điểm A thuộc a, B thuộc B); độ dài đoạn AB là h; điểm giữa đoạn AB là O. Một điểm C chạy trên a. Mặt nón tròn xoay c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG