Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm mẫu thức chung:

Tìm mẫu thức chung:  fraction numerator 4 over denominator x plus 2 end fraction semicolon space fraction numerator 2 over denominator x minus 2 end fraction semicolon space fraction numerator 5 x minus 6 over denominator 4 minus x squared end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Áp dụng hằng đẳng thức để tìm mẫu thức chung Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức để tìm mẫu thức chung

Lời giải chi tiết:


 

2

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG