Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm mẫu thức chung:

Tìm mẫu thức chung:  fraction numerator x over denominator y squared minus y z end fraction semicolon space fraction numerator z over denominator y squared plus y z end fraction semicolon space fraction numerator y over denominator y squared minus z squared end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích các mẫu thành nhân tử Tìm mẫu thức chung Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích các mẫu thành nhân tử 

Tìm mẫu thức chung

Lời giải chi tiết:


 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG