Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để phương trình: x 3 − 3 m x 2 + 4 m x + m − 2 = 0 có ba nghiệm lập thành cấp số nhân.

Tìm m để phương trình:  có ba nghiệm lập thành cấp số nhân.

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm công bội q của một cấp số nhân (u n ) có u 1 = 2 1 ​ và u 6 = 16

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG