Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm :

Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm :

begin mathsize 12px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 4 x minus y space equals 3 end cell row cell m x space plus 3 y space equals space 5 end cell end table close end style

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị m để hệ sau có vô số nghiệm :

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG