Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để hàm số y= m x 3 − x 2 + 3 x + m − 2 đồng biến trên khoảng (-3;0)?

Tìm m để hàm số y= đồng biến trên khoảng (-3;0)?

  1. m=0

  2. m=

  3. 3m1

  4. m=1

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tính đạo hàm y'= 3 m x 2 − 2 x + 3 . Hàm số đồng biến ⇔ 3 m x 2 − 2 x + 3 ≥ 0 ⇔ ≥ 3 x 2 2 x − 3 ​ =f(x) Vấy m ≥ f(max) trên miền (-3;0). Tìm f(max) bằng lệnh Mode 7 Ta thấy f(max)=0,333...= 3 1 ​ ⇒ m ≥ 3 1 ​ sai ⇒ D là đáp số chính xác

Tính đạo hàm y'=. Hàm số đồng biến =f(x)

Vấy mf(max) trên miền (-3;0). Tìm f(max) bằng lệnh Mode 7

Ta thấy f(max)=0,333...=msaiD là đáp số chính xác 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số y = x + 2 m m x + 2 ​ đồng biến trên (-2; + ∞ ).

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG