Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để hàm số y = x + 2 m m x + 2 ​ đồng biến trên (-2; + ∞ ).

Tìm m để hàm số y = đồng biến trên (-2; ).

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = x + 2 m m x + 2 ​ có tập xác định là R\ {-2m} , y' = ( x + 2 m ) 2 2 m 2 − 2 ​ Hàm số đồng biến trên (-2; + ∞ ) ⇔ { 2 m 2 − 2 > 0 − 2 m ≤ − 2 ​ ⇔ { m 2 > 1 m > 1 ​ ⇔ m > 1 Vậy m>1 thỏa YCĐB

Hàm số y = có tập xác định là R \ {-2m} , y' =

Hàm số đồng biến trên (-2;

Vậy m>1 thỏa YCĐB

1

Câu hỏi tương tự

GIải bất phương trình: 5 x − 1 ​ + x + 3 ​ ≥ 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG