Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để hàm số y = x 3 − 2 m x 2 + m x + 1 đạt cực tiểu tại x = 1

Tìm m để hàm số  đạt cực tiểu tại 

  1. không tồn tại m

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số Thử lại với m = 1 ta có y = x 3 − 2 x 2 + x + 1 ; y ′ = 3 x 2 − 4 x + 1 . Bảng biến thiên: Quan sát bảng biến thiên ta thấy m = 1 thỏa yêu cầu bài toán.

Để  là điểm cực tiểu của hàm số

Thử lại với  ta có .

Bảng biến thiên:

Quan sát bảng biến thiên ta thấy  thỏa yêu cầu bài toán.

8

Câu hỏi tương tự

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG