Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m để y = m x 4 + ( m 2 − 9 ) x 2 + 10 có 3 cực trị

Tìm m để  có 3 cực trị

R. Roboctvx53

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 4 m x 3 + 2 ( m 2 − 9 ) x = 2 x ( 2 m x 2 + m 2 − 9 ) Đẻ hàm số có 3 cực trị ⇔ y ′ = 0 có 3 nghiêm phân biệt ⇔ { 2 m 9 − m 2 ​ > 0 m  = 0 ​ ⇔ [ 0 < m < 3 m < − 3 ​

Ta có 

Đẻ hàm số có 3 cực trị có 3 nghiêm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { x 2 n e ˆ ˊ u x < 0 x ​ n e ˆ ˊ u x ≥ 0 ​ Khi đó, đạo hàm f ′ ( x ) của f(x)tại x bằng 2 là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG