Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm m, biết:

Tìm m, biết : fraction numerator open parentheses x cubed plus 8 close parentheses divided by m over denominator open parentheses x squared minus 4 close parentheses divided by m end fraction equals fraction numerator x squared minus 2 x plus 4 over denominator x minus 2 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Rút gọn vế trái rồi suy ra m Lời giải chi tiết: Ta có: Suy ra VT=VP với mọi m khác 0 Vậy m khác 0

Phương pháp giải:

Rút gọn vế trái rồi suy ra m

Lời giải chi tiết:

Ta có :

 

Suy ra VT=VP với mọi m khác 0

Vậy m khác 0 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG