Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

  1. Tồn tại mặt đi qua các đỉnh của một hình tứ diện bất kì.

  2. Tồn tại mặt cầu đi qua các đỉnh của một hình lăng trụ có đáy là tứ giác lồi.

  3. Tồn tại mặt cầu đi qua các đỉnh của một hình hộp chữ nhật.

  4. Tồn tại mặt cầu đi qua các đỉnh của hình chóp đa giác đều.

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng phương pháp loại trừ rõ ràng A, C, D đúng nên B sai.

Sử dụng phương pháp loại trừ rõ ràng A, C, D đúng nên B sai.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương có thể tích bằng 64. Tính diện tích toàn phần Stp của hình lập phương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG