Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau? A. là tam thức bậc hai. B. là tam thức bậc hai. C. là tam thức bậc hai. D. là tam thức bậc hai.

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A.  là tam thức bậc hai.

B.  là tam thức bậc hai.

C.  là tam thức bậc hai.

D.  là tam thức bậc hai.

  1.  là tam thức bậc hai.

  2.  là tam thức bậc hai.

  3.  là tam thức bậc hai.

  4.  là tam thức bậc hai.

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo định nghĩa tam thức bậc hai thì là tam thức bậc hai .

Theo định nghĩa tam thức bậc hai thì 

 là tam thức bậc hai.

1

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của bất phương trình là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG