Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số: y = là điểm I(a,b). Giá trị của2a - b là:...

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số: y = fraction numerator 1 minus 2 x over denominator x plus 3 end fraction là điểm I(a,b). Giá trị của 2a - b là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG