Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện để phương trình với hệ số thực: z 4 + pz 2 + q = 0 Chỉ có nghiệm thực và nghiệm ảo.

Tìm điều kiện để phương trình với hệ số thực: 

Chỉ có nghiệm thực và nghiệm ảo.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để có cả nghiệm thực và ảo thì q < 0 và { q = 0 p > 0. ​

Để có cả nghiệm thực và ảo thì q < 0 và 

1

Câu hỏi tương tự

Số phức z = 1 + ( a + 2 ) i là số thuần thực khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG