Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định

Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức
fraction numerator 3 x minus 2 over denominator 1 minus begin display style fraction numerator 3 over denominator x plus 2 end fraction end style end fraction xác định 
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0 Lời giải chi tiết: Điều kiện:x+2≠0 và

Phương pháp giải:

Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0

Lời giải chi tiết:

Điều kiện: x+2≠0  và 1 minus fraction numerator 3 over denominator x plus 2 end fraction not equal to 0 space h a y space x not equal to negative 2 space v à space x minus 1 not equal to 0 V ậ y space x not equal to negative 2 space v à space x not equal to 1

 

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG